Nedelja digitalnih veština 2018.

 ŠTA JE NEDELJA DIGITALNIH VEŠTINA?

Nedelja digitalnih veština je godišnja evropska digitalna kampanja koja uključuje i ohrabruje ljude da koriste nove tehnologije i Internet uz pomoć veština koje im pružaju pristup mnogobrojnim mogućnostima onlajn sveta. Organizuje se svake godine u martu pod pokroviteljstvom organizacije ALL DIGITAL koja predstavlja mrežu telecentara Evrope. Od 2010. nosila je ime Onlajn nedelja, a od ove godine kampanja menja ime u Nedelja digitalnih veština (ALL DIGITAL Week) sa željom da naglasi važnost posedovanja  adekvatnih kompetencija za korišćenje sadržaja dostupnih na internetu kao i veštine vladanja digitalnim tehnologijama uopšte.

NEDELJA DIGITALNIH VEŠTINA 2018.

Ove godine Nedelja digitalnih veština održava se od 19. do 25. marta u telecentrima, školama, bibliotekama, organizacijama civilnog društva, javnim upravama i edukativnim centrima širom Evrope.

Kampanja je namenjena svima koji žele da unaprede svoje digitalne veštine i medijsku pismenost! Nedelja digitalnih veština ima za svakoga po nešto – bez obzira na godine, pol, nacionalnu pripadnost, obrazovanje ili radni status.

Aktivnosti ovogodišnje kampanje biće usmerene na podizanje svesti među građanima o značaju digitalne pismenosti, promovisanje korišćenja onlajn servisa, bezbednosti na Internetu, programiranja i IKT veština. Kao i prethodnih godina poseban naglasak će biti na predstavljanju  karijera u oblasti IKT-a i podsticanju mladih i nezaposlenih da stiču i unapređuju svoje digitalne veštine.

U vremenu kada 90% poslova zahteva posedovanje bar nekog nivoa digitalnih veština[1], potrebno je da nađemo nove načine sticanja veština odnosno kroz pružimo građanima, a posebno mladima, mogućnost da usvoje ona znanja i veštine koja će im, uz formalno obrazovanje, omogućiti uspešan rad, učešće u ekonomiji znanja.

[1] Evropska komisija, 2017, Reflection Paper on Harnessing Globalisation https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en

ISTORIJA NEDELJE DIGITALNIH VEŠTINA 

Organizacija ALL DIGITAL (bivši Telecentre-Europe) inicirala je Onlajn nedelju kao evropsku kampanju motivisanja što većeg broja ljudi da koriste internet uz podršku lokalnih IKT centara. Od njenog početka 2010. godine u kampanji je učestvovalo više od 1.000.000 Evropljana iz 20.000 edukativnih centara širom Evrope. Zahvaljujući kampanji, koja se od ove godine organizuje pod imenom Nedelja digitalnih veština, više od 100.000 ljudi je po prvi put koristilo Internet.

NEDELJA DIGITALNIH VEŠTINA U SRBIJI

Tradicionalno Srbija će i ove godine biti učesnik evropske Nedelje digitalnih veština 2018. IAN Telecentar, kao nacionalni partner kampanje u Srbiji, radiće na promociji i približavanju informacionih tehnologija svojim građanima i njihovog digitalnog opismenjavanja i osnaživanja.

ZAŠTO SU VAŽNE DIGITALNE VEŠTINE?

Digitalna pismenost je zahtev modernog doba koji predstavlja sklop znanja i veština koje se odnose na informaciono-komunikacione tehnologije. U Srbiji je još uvek znatan broj digitalno nepismenih i onih koji nikada nisu koristili Internet i računare.
Tokom Nedelje digitalnih veština svi učesnici imaju priliku da steknu ili unaprede svoje e-veštine. Kroz različite aktivnosti ohrabrićemo sve one koji se ustručavaju da steknu veštine koje će im omogućiti da iskoriste dobrobiti digitalnih tehnologija, započnu svoje surfovanje internet prostranstvom, da to čine na bezbedan način, i da rade, da se zabavljaju, uče i komuniciraju onlajn.

 

Uključite se!
Takmičenje
Takmičenje
Uključite se