GOW13 – Agencija za obrazovanje “Marina i Jovan”, Novi Sad

Na kursu  o e-učenju je bilo 93 nastavnika, koji su razmenili lepe misli, iskustva, saznanja i rodile su se neke kreativne ideje za dalji rad.
Ljudi su se lepo družili i zaista su bili radosni što Brojač svakodnevno raste :)

online.kurs2
Brojač
Mapa
Uključite se!
Takmičenje
Takmičenje
Uključite se