Takmičenje

Sve aktivnosti zabeležite putem telefona, fotoaparata ili video kamere, slikom prenesite utiske vaših učenika, roditelja i svih onih koji su učestvovali u Nedelji digitalnih veština 2018. i na taj način priključite se takmičenju za najbolju fotografiju i najbolji video sa Nedelje digitalnih veština. Specijalna nagrada biće dodeljena najaktivnijem partneru kampanje.  Najboljim autorima biće dodeljen nagrade.

1. Propozicije takmičenja za najbolju fotografiju

Fotografije sa Nedelje digitalnih veština 2018. treba da oslikaju aktivnosti u vašoj organizaciji u toku kampoanje 2018. Mogu da prikazuju učesnike, trenere, govornike sa radionica, časova, sastanaka ili događaja koje ste organizovali u toku nedelje digitalnih veština. Na takmičenje možete poslati do 5 najupečatljivijih fotografije koje pričaju neku priču. Uz fotografije pošaljite  i kratak tekst koji opisuje kada i gde su nastale i ko je autor. Svaka organizacija može poslati najviše 5 fotografija. Molimo vas da poštujete sva pravila u vezi sa fotografijama, a posebno pravilo o maksimalnom broju fotografija, jer će takmičari koji pošalju više od 5 fotografija (po partnerskoj organizaciji) biti diskvalifikovani.

Kroz foto priču pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja: Kako je Nedelja digitalnih veština 2018. podstakla uključivanje i osnaživanje korisnika da koriste računare i Internet? Kako je Nedelja digitalnih veština pomogla korisnicima da dalje razvijaju svoje lične i profesionalne kompetencije? Rok za slanje fotografija je 2. april na naš e-mail . Ukoliko imate nekih pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail ili telefonom 011/ 322 97 32. Pobednici takmičenja će potpisati Potvrdu da su autori fotografija i da IAN može da ih koristi.

Fotografije koje šaljete treba da su sledećih karakteristika:

  • Više od 2MB, manje od 5MB,
  • .jpg, .gif, .bmp ili .png format,
  • najmanje 1.600 piksela širine (ako je horizontalna fotografija) ili 1.600 piksela visine (ako je vertikalna fotografija) i
  • najviše 5 fotografija po organizaciji.

Uz svaku fotografiju potrebno je poslati osnovne informacije o njoj:

  • kada je nastala,
  • ko je autor,
  • kratak opis događaja

Žiri će proceniti poslate fotografije i odlučiće o najboljim.

2. Propozicije takmičenja za video zapis

Video zapisi sa Nedelje digitalnih veština 2018. treba da predstave aktivnosti u vašoj organizaciji u toku ove nedelje. One mogu da prikažu učesnike, trenere, govornike sa radionica, časova, sastanaka ili događaja koje ste organizovali u toku Nedelje digitalnih veština.

Izaberite najupečatljiviji video zapis koji govori neku interesantnu priču. Molimo vas da izbegavate korišćenje PowerPoint prezentacija, preporučujemo korišćenje smart telefona ili kamera. Kroz video zapis pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja: Kako je nedelja digitalnih veština 2018.  doprinela razvoju e-veština korisnika? Kako je Nedelja digitalnih veština pomogla korisnicima da dalje razvijaju svoje komeptencije u oblasti digitalne i medijske pismenosti?

Dužina video zapisa treba biti od 2 do 8 min. Molimo vas da izbegavate korišćenje samo PowerPoint prezentacija.

Izaberite video zapise koji na najdirljiviji način opisuju događaje tokom Nedelje digitalnih veština. Video zapis treba da postavite na YouTube ili neku drugu mrežu za deljenje video zapisa do 2. aprila i pošaljete link ka zapisu na naš e-mail.

Žiri će proceniti poslate video zapise i odlučiće o najboljim.

3. Propozicije takmičenja za najaktivnijeg partnera

Pošaljite nam izveštaj (najviše dve A4 strane) zajedno sa linkovima i fotografijama koje opisuju sve aktivnosti koje ste organizovali tokom Nedelje digitalnih veština. Prikažite nam šta je sve rađeno u vašoj školi ili organizaciji tokom Nedelje digitalnih veština. Koliko ste ljudi obuhvatili svojim aktivnostima u okviru kampanje? Koje aktivnosti su bile organizovane? Ko je vodio ove aktivnosti? Koji su rezultati? kako ste promovisali svoje učešće  putem onlajn i oflajn medijskih kanala?

Svoj izveštaj treba da pošaljete do 5. aprila na naš e-mail

Pogledajte pobednike iz 20172016201520142013 i 2012. godine.

Brojač
Mapa
Uključite se!
Takmičenje
Takmičenje
Uključite se